Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr SP-BP.081.1D.1.2014 Data zamieszczenia: 8.05.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu

637 KBPobierz

Drzonowo: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie. Numer ogłoszenia: 137118 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014

SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych

806 KBPobierz

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymogów

733 KBPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

57 KBPobierz

Załącznik nr 3 Oferta cenowa

730 KBPobierz

Załącznik nr 4 Karta gwarancyjna

44 KBPobierz

Załącznik nr 5 Umowa-wzór

67 KBPobierz

Załącznik nr 6 Oświadczenie art.22

48 KBPobierz

Załącznik nr 7 Oświadczenie art.24

47 KBPobierz

Załączniki nr 8 Wykaz usług

43 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych do Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie w roku 2014: 12.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe

195 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

183 KBPobierz

Załącznik nr 2 -umowa

150 KBPobierz

Drzonowo: Dostawa pomocy dydaktycznych i tablic multimedialnych w ramach Projektu pt. Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo Numer ogłoszenia: 500498 - 2013; data zamieszczenia: 5.12.2013

SIWZ Na równi do sukcesu 2013 przetarg zakupy dydaktyczne II

583 KBPobierz

Załącznik 1 specyfikacja wymogów II

496 KBPobierz

Załącznik 2_formularz ofertowy II

56 KBPobierz

Załącznik 3_oferta cenowa II

653 KBPobierz

Załącznik 4 Karta gwarancyjna pomoce dydaktyczne II

48 KBPobierz

Załącznik 5 Umowa wzór II

68 KBPobierz

Załącznik 6_oświadczenie art.22 II

51 KBPobierz

Załącznik 7_oświadczenie art.24 II

50 KBPobierz

Załącznik 8 wykaz usług II

46 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu cz.1 i wyborze oferty w cz.2 przetargu ogłoszonego w dniu 19.11.2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w części 1

57 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w cz.2

108 KBPobierz

Przedłuża się termin składania ofert na Zakup i dostawę szaf biurowych metalowych do dnia 29.11.2013r. godzina 10.00

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zakup, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej.

Ogłoszenie wyników

16.1 KBPobierz

Przedłużenie terminu składania ofert na zakup i montaż centrali telefonicznej oraz zakup i motaż szaf biurowych metalowych do dnia 27 listopada 2013r. godzina 10.00.

Odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania dotyczące treści SIWZ faksem w dniu 22.11.2013 r.

412 KBPobierz
374 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZAFY BIUROWE METALOWE

283 KBPobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE-CENTRALA TELEFONICZNA

283 KBPobierz

Drzonowo: Dostawa pomocy dydaktycznych i tablic multimedialnych w ramach Projektu pt. Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo Numer ogłoszenia: 471614 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

SIWZ Na równi do sukcesu 2013 przetarg zakupy dydaktyczne i tablice

513 KBPobierz

Załącznik 1 specyfikacja wymogów

517 KBPobierz

Załącznik 2_formularz ofertowy

57 KBPobierz

Załącznik 3_oferta cenowa

651 KBPobierz

Załącznik 4 Karta gwarancyjna pomoce dydaktyczne

45 KBPobierz

Załącznik 5 Umowa wzór

67 KBPobierz

Załącznik 6 oświadczenie art.22

48 KBPobierz

Załącznik 7 oświadczenie art.24

47 KBPobierz

Załącznik 8 wykaz usług

43 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty na monitoring

Zaproszenie do złożenia oferty na monitoring w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie

169 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu części II przetrgu.

Zawiadomienie cz. 24

232 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze ofert w części II przetargu.

Zawiadomienie w cz. 1-8

646 KBPobierz

Zawiadomienie cz. 9

537 KBPobierz

Zawiadomienie cz. 10,11

643 KBPobierz

Zawiadomienie cz. 12-16

609 KBPobierz

Zawiadomienie cz. 17-21

487 KBPobierz

Zawiadomienie cz. 22

538 KBPobierz

Zawiadomienie cz.23

479 KBPobierz

DRZONOWO:II Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Projektu pt."Na równi do sukcesu!-kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo". Numer ogłoszenia: 131188 - 2013; data zamieszczenia 04.04.2013

Ząlacznik nr 6 SIWZ Na równi wzór umowy II Przetarg

60 KBPobierz

Zalącznik nr 5 B SIWZ Na równi oswidczenie o uprawnieniach osoba fizyczna II Przetarg

49 KBPobierz

Zalącznik nr 5 A SIWZ Na równi oswidczenie o uprawnieniach firma II Przetarg

48 KBPobierz

Zalącznik nr 4 SIWZ Na równi Kalkulacja kosztów II Przetarg

53 KBPobierz

Zalacznik nr 3B SIWZ Na równi Oświadczenie 2 osoba fizyczna II Przetarg

52 KBPobierz

Zalącznik nr 3A SIWZ Na równi Oświadczenie 2 firma II Przetarg

51 KBPobierz

Zalącznik nr 2B SIWZ Na równi Oświadczenie 1 osoby fizyczne II Przetarg

53 KBPobierz

Zalacznik nr 2A SIWZ Na równi Oświadczenie 1 firmy II Przetarg

57 KBPobierz

Zalacznik nr 1 SIWZ Na równi Formularz Ofertowy II Przetarg

57 KBPobierz

SIWZ Na równi do sukcesu 2013 II przetarg 4 kwietnia

604 KBPobierz

DRZONOWO I: Organizacja i prowadzenie zajęć ramach Projektu pt. Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół ze wsi Drzonowo Numer ogłoszenia: 47968 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SIWZ i załączniki

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.0 MBPobierz
158 KBPobierz
61 KBPobierz
54 KBPobierz
53 KBPobierz
52 KBPobierz
53 KBPobierz
48 KBPobierz
49 KBPobierz
60 KBPobierz
158 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach nr:9,10,11,12,13,14,15,16,47,48,49,50,51,65,69

203 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:1,2,3,4,5,6,7,8

356 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:17

258 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:18

256 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:19,20,21,22,23

357 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:24,27

422 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:25,26

415 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:28

278 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:29,30

264 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:33,34

273 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:35,36

264 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:37,38,39,40,41

382 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:52,53,54,55,56

311 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:57,58,59,60,61

244 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr:62

258 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr: 63

262 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr: 66

261 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr: 67

309 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr: 68

255 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79

254 KBPobierz

Odpowiedź na zapytanie w sprawie przetargu

Odpowiedź na zapytanie nr 1 i 2

235 KBPobierz